Etusivu
Palvelut
Kurssit
      Agile & Scrum
      Ketterät käytännöt
      CMMI johdanto
      CMMI jatkokurssi
      Mittaminen ja GQM
      Inspections
      Projektijohtaminen
      Riskienhallinta
Työkalut
Yhteystiedot
 
 
   

 

Mountain Images

Koulutus
(all courses are available also in English) training in English

Aihe Aika Pääkouluttaja
Scrum ja ketterät menetelmät (agile methods & Scrum), Lean ohjelmistokehitys (Lean Software Development).

Räätälöitävä kurssipaletti joka sisältää seuraavat kokonaisuudet :
1.  Management briefing in agile methods
      (1- 2 h).
      Prof. Pekka Abrahamsson
      Prof. Markku Oivo
2.  Scrum (täysi menetelmäkurssi) ja
     ketterät menetelmät (2 pv)
3. Lean ohjelmistokehitys (1 pv)
4. Lisämodulit,
    - Käytettävyys ja ketterät menetelmät
    - Testaus (TDD & continuous integration)
    - Arkkitehtuurikehitys
    - Agile metrics
    - Tuote- ja vaatimustenhallinta laajoissa
      projekteissa.
Yrityskohtainen 1h-2 pv koulutus. Kysy tarjous.


Prof. Markku Oivo

Yhteistyössä

AgileVTT Pekka  Abrahamsson

VTT agile

Ketterät kehityskäytännöt.

  • Test Driven Development (TDD)
  • Refactoring
  • Continuous Integration.
1 pv. Kysy tarjous.FM  Juho Jäälinoja
1. Advanced Software Engineering
    Academy

2. Advanced Software Architechture
    Academy
Nämä yrityskohtaiset interaktiviiset ja intensiiviset seminaarisarjat ovat saaneet eriomaisen asiakaspalautteen. Koulutuksessa muodostetaan asiakkaan henkilöistä opintoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti tietyn ajankohtaisen teeman ympärille. Ryhmä perehtyy teemaan liittyviin kansainvälisiin artikkeleihin (konferenssit, lehdet, yms.) ja työstää niitä tehokkaassa työpajassa yrityksen näkökulmasta moderaattorin ohjauksessa. Tavoitteena on sekä osallistujien tehokas oppiminen että konkreettinen hyöty yritykselle uusien innovaatioiden myötä.
Kysy lisätietojaProf. Markku Oivo,
FT Lech Krzanik
Johdanto CMMI malliin
Kurssilla opitaan CMMI rakenteen ja käytön perusperiaatteet. Jaksolla keskitytään CMMI tason 2 prosessialueisiin sekä arvioinnin periaatteisiin.
2 pv. Kysy tarjous.Prof. Markku Oivo
CMMI jatkokurssi
Kurssi on CMMI jatkokurssi, jossa opitaan CMMI mallin tasojen 3-5 rakenne ja sisältö, sekä CMMI:n käyttö yrityksen prosessien kehittämisessä ja arvioinnissa
2 pv. Kysy tarjous. Prof. Markku Oivo
Prosessien mallintaminen ja kehittäminen käytännössä
1 pv. Kysy tarjous. FM Tuomo Lalli
Mittaaminen ja GQM
Koulutuksen tavoitteena on tuotekehityksen mittaamisen ja laadun parantaminen sekä GQM -menetelmän (Goal-Question-Metric) ottaminen käyttöön. GQM menetelmä on rakennettu siten, että käyttöönotettavat mittarit johdetaan yrityksen tavoitteista. Kurssi tarjoaa käytännön menettelytapoja mm. CMMI mallin Measurement and Analysis prosessialueen sekä mallin geneeristen tavoitteiden toteutukseen.
2 pv. Kysy tarjous. Prof. Markku Oivo
Katselmoinnit ja tarkastukset ohjelmistotuotannossa
Koulutus tähtää tuotekehityksen laadun varmistamiseen tarkastuksia (inspections) käyttäen. Tarkastukset on monissa alan tutkimuksissa todettu yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista parantaa tuotekehityksen laatua ja toimintaa. Kurssi tarjoaa käytännön menettelytapoja mm. CMMI ja SPICE mallien vastaavien prosessialueiden toteutukseen.
Kysy tarjousta FM Tuomo Lalli
Projektijohtamisen seuraava taso: projekti systeeminä ja sosiaalisena toimintana
Kurssin tavoitteena on selvittää vakiintuneiden projektikäytäntöjen perusta: mihin nämä käytännöt perustuvat, ja miten ne suoritetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kurssi auttaa ymmärtämään projektien johtamista syvällisesti.
Kysy tarjousta TkT Kari Leppälä
Riskienhallinta suunnittelu- ja kehitysprojekteissa
Kurssi esittelee riskienhallinnan periaatteet sekä käytännön toteutuksen projekteissa. Riskienhallintaa ei nähdä erillisenä tekniikkana, vaan se perustuu projektin tavoitteiden ja toteutusympäristön tarkasteluun systeeminäkökulman avulla.
Kysy tarjousta TkT Kari Leppälä

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

K2 (at) K2QualityPartners.com
tai puhelimitse 050-409 2332