Etusivu
Palvelut
Kurssit
Työkalut
Yhteystiedot
 
 
   

 

Mountain Images

Palvelut

Tarjoamme asiakaskohtaista T&K käytäntöjen kehittämisen ja arvioinnin konsultointia ja koulutusta. Työ perustuu tehokkaiksi todettuihin malleihin ja menetelmiin sekä K2:n pitkään ja monipuoliseen kokemukseen. Kokemuksemme ja osaamisemme kattaa monipuolisesti koko kirjon ketteristä menetelmistä CMMI:hin.  Pystymme sekä konsultoimaan että kouluttamaan kaikkia tärkeimpiä menetelmiä ja hakemaan asiakkaille sopivinta ja tehokkainta ratkaisua T&K käytäntöjen tehostamiseksi.

Konsultointi voi olla coaching tyyppistä ohjausta ja sparrausta tai täysimittaista asiakkaan luona tehtävää T&K käytäntöjen arviointi- ja kehitystyötä. Työn kohteena on tyypillisesti:

 • Ketterien menetelmien (agile) käyttöönotto (mm. Certified Scrum Master)
 • Lean ohjelmistokehitys (Lean Software Development)
 • Prosessien kyvykkyyden ja organisaatioiden kypsyyden arviointi esim. CMMI menetelmää hyödyntäen (CMMI lead assessor)
 • Prosessien määrittely, kehittäminen ja toteuttaminen
 • Uusien käytäntöjen käyttöönoton tuki ja systemaattinen kehittäminen
 • Nykyisten ja uusien toimittajien arviointi
 • Tuotekehityksen ja projektien johtaminen. Johtamis- ja projektikäytäntöjen kehittäminen ja tuki
 • Tuotekehityksen sekä teknologiajohtamisen ja –strategian menetelmät

Koulutus:

 • Yleisten kurssien (ks. kurssiohjelma) teemoina ovat Scrum ja ketterät menetelmät, Lean ohjelmistokehitys (Lean Software Development), CMMI, mittaaminen & GQM, laadunhallinta ja laatujohtaminen, tarkastukset ohjelmistokehityksessä (inspections), projektijohtaminen ja riskienhallinta
 • Yrityskohtaisessa koulutuksessa voidaan kursseja räätälöidä vapaasti ja käyttää yrityksen omia caseja harjoituksissa
 • Ainutlaatuisena tuotteena  on tarjolla  Advanced Software Engineering Academy ja Advanced Software Architechture Academy jotka ovat saaneet eriomaisen asiakaspalautteen. Yyrityskohtaisessa koulutuksessa muodostetaan asiakkaan henkilöistä opintoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti tietyn ajankohtaisen teeman ympärille. Ryhmä perehtyy teemaan liittyviin kansainvälisiin artikkeleihin (konferenssit, lehdet, yms.) ja työstää niitä tehokkaassa työpajassa yrityksen näkökulmasta moderaattorin ohjauksessa. Tavoitteena on sekä osallistujien tehokas oppiminen että konkreettinen hyöty yritykselle uusien innovaatioiden myötä. Kysy lisätietoja!