Etusivu
Palvelut
Kurssit
      Agile & Scrum
      Ketterät käytännöt
      CMMI johdanto
      CMMI jatkokurssi
      Mittaminen ja GQM
      Inspections
      Projektijohtaminen
      Riskienhallinta
Työkalut
Yhteystiedot
 
 
   

 

Mountain Images

Projektijohtamisen seuraava taso: projekti systeeminä ja sosiaalisena toimintana

Kysy tarjousta!

Kurssin tavoitteena on selvittää vakiintuneiden projektikäytäntöjen perusta: mihin nämä käytännöt perustuvat, ja miten ne suoritetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kurssilla ei esitetä uusia menetelmiä, vaan se auttaa ymmärtämään projektien johtamista syvällisesti. Kurssi on tarkoitettu projektitoiminnan perusasiat hallitseville projektipäälliköille ja projektiliiketoiminnan vetäjille.

1. päivä: projekti systeeminä

Lähtökohtana on se havainto, että projektihallinnan käytäntöjen noudattaminen ei takaa projektin onnistumista, koska projekti on yleensä suunniteltu väärin, ja koska projekteja ohjataan lähinnä mekanistisilla aikataulu- ja kustannusmittareilla. Ongelmien lähteen paljastamiseksi palataan projektitoiminnan juuriin, ja esitellään projektien johtamisen edellyttämä metodinen kehikko: systeemianalyysi, kypsyysajatteluun nojaava työkohteen analyysi ja operaatioanalyysi. Esitellään systeemianalyysin käyttö sekä projektin kohteen että sen suoritusympäristön hallitsemiseksi.

2. päivä: projekti ihmisten toimintana

Tarkastellaan projektin johtamista suomalaisen johtamiskulttuurin pohjalta. Tämä korostaa ryhmän ja yksilöiden aktiivista vastuuntuntoa ja sitoutumista omakohtaisen oivalluksen ja sosiaalisen pelitilanteen kautta. Kurssilla esitellään kaksi tekniikkaa kommunikaation esteiden voittamiseksi ja työilmapiirin hallitsemiseksi:

- Transaktioanalyysi valottaa ei-toivottavan käyttäytymisen syitä ja auttaa laukaisemaan henkilösuhteisiin liittyviä ristiriitatilanteita - Roolipelijohtaminen rohkaisee ihmisiä ottamaan haltuun projektityötä tukevat roolihahmot. Kuvaamalla roolit, pelisäännöt ja pelikenttä eksplisiittisesti autetaan projektin osapuolia omaksumaan projektin tavoitteita käyttäytymismalli ja sitoutetaan projektin tavoitteisiin.

Kouluttaja: Kari Leppälä

Email:  Etunimi.Sukunimi@Provisec.fi

Puh. 040-5576964

DI 1974, elektroniikka, Teknillinen korkeakoulu
Tekniikan tohtori, 1995, teollisuustalous, Oulun yliopisto

Tekn. tri Kari Leppälä on työskennellyt elektroniikkateollisuudessa erilaisissa tuotekehitystehtävissä vuodesta 1975. Vuonna 1982 hän siirtyi VTT:n palvelukseen, jossa hän kehitti aluksi uutta mikroprosessoriteknologiaa. Myöhemmin hänen kiinnostuksena kohdistui innovaatiotutkimukseen sekä tuotekehityksen ja projektitoiminnan prosessien kehitykseen. Hän toimi joitakin vuosia myös VTT Elektroniikan laatupäällikkönä. Hän on tuottanut noin 100 tieteellistä ja teknistä artikkelia sekä useita työsuhdekeksintöjä joista osa on patentoitu. Nykyisin tri Leppälä toimii Provisec Oy:n toimitusjohtajana.


Ilmoittautumiset:

Jätä nimesi, yhteystietosi ja laskutusosoite joko 
sähköpostilla registration (at) K2QualityPartners.com
tai puhelimitse 050 - 439 0346