Etusivu
Palvelut
Kurssit
      Agile & Scrum
      Ketterät käytännöt
      CMMI johdanto
      CMMI jatkokurssi
      Mittaminen ja GQM
      Inspections
      Projektijohtaminen
      Riskienhallinta
Työkalut
Yhteystiedot
 
 
   

 

Mountain Images

Inspections – Tarkastukset ohjelmistokehityksessä

Kysy tarjousta!

Koulutus tähtää ohjelmistokehityksen laadun varmistamiseen tarkastuksia (inspections) käyttäen. Tarkastuksilla pyritään havaitsemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehityksessä tuotteen tekemiseen liittyvässä dokumentaatiossa olevat virheet.

Tarkastukset on monissa alan tutkimuksissa todettu yhdeksi kustannustehokkaimmista tavoista parantaa tuotekehityksen laatua ja toimintaa: panostus tarkastuksiin on tuottanut 4-30 -kertaisen tuoton kustannussäästöinä (Tom Gilb, Dorothy Graham: Software Inspection, 1993).

Kurssi tarjoaa käytännön menettelytapoja mm. CMMI ja SPICE mallien vastaavien prosessialueiden toteutukseen.

Sisältö:

  1. Tarkastusten tavoitteet ja hyödyt
  2. Tarkastukseen liittyvät peruskäsitteet
  3. Projektien tarkastusstrategia
  4. Tarkastuksen suunnitteluvaihe ja aloituskriteerit
  5. Kick-off palaveri
  6. Tarkastusvaihe
  7. Kirjauspalaveri
  8. Löydettyjen virheiden korjaus
  9. Korjauksen seuranta
  10. Tarkastuksen lopetuskriteerit

Kurssi sisältää useita käytännön harjoituksia, kurssilaiset voivat halutessaan (suositeltavaa) käyttää harjoituksissa omia dokumenttejaan

Kohderyhmä

Laadunhallinasta ja laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt (tarkastusten vetäjät, johtohenkilöt, projektipäälliköt, tuotekehityksen ammattilaiset, laatuihmiset, prosessien kehittäjät)

Kouluttaja: Tuomo Lalli

Email:  Etunimi.Sukunimi@K2QualityPartners.com

Puh. 040-8433867

Tuomo Lalli, tietojenkäsittelytieteen FM Oulun yliopistosta, työskentelee vanhempana konsulttina K2 Quality Partners Oy:ssä. Ennen astumista nykyiseen työtehtäväänsä, Tuomo toimi Solid Information Technology Oy:n palveluksessa vastuualueenaan yhtiön ohjelmistotuotantoprosessien kehittäminen globaalisti. Tätä ennen hän työskenteli Nokian matkapuhelinyksikössä erilaisissa ohjelmistotuotannon prosessien kehittämis- ja laadunvarmistustehtävissä. Tuomolla on usean vuoden käytännön kokemus ohjelmistoprosessien määrittämisestä, kehittämisestä, kouluttamisesta ja mittaamisesta sekä ohjelmistotuotteen laadunvarmistuksesta erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja hän on ollut mukana lukuisissa CMM ja CMMI malleihin perustuvissa arvioinneissa ja prosessinkehitysprojekteissa sekä suurissa monikansallisissa yrityksissä että PKT sektorin yrityksissä..


Ilmoittautumiset:

Jätä nimesi, yhteystietosi ja laskutusosoite joko 
sähköpostilla registration (at) K2QualityPartners.com
tai puhelimitse 050 - 439 0346