Etusivu
Palvelut
Kurssit
      Agile & Scrum
      Ketterät käytännöt
      CMMI johdanto
      CMMI jatkokurssi
      Mittaminen ja GQM
      Inspections
      Projektijohtaminen
      Riskienhallinta
Työkalut
Yhteystiedot
 
 
   

 

Mountain Images

Mittaaminen ja GQM

Kysy tarjousta!

Koulutuksen tavoitteena on tuotekehityksen mittaamisen ja laadun parantaminen sekä GQM -menetelmän (Goal-Question-Metric) ottaminen käyttöön. Mittaaminen luo perustan tuotekehityksen hallinnalle, sillä ilman mittaustietoa on vaikea arvioida esim. projektin aikataulussa pysymistä, tuotteen valmiusastetta tai käytettyjen prosessien tehokkuutta. Kaiken mittaamisen tulisi lähteä todellisista tarpeista saada ja käyttää mittaustietoa, jotta organisaation itselleen asettamat tavoitteet saavutettaisiin. GQM menetelmä on rakennettu siten, että  käyttöönotettavat mittarit johdetaan yrityksen tavoitteista. Tällöin organisaation mittaaminen aidosti tukee organisaation toimintaa.

Kurssi tarjoaa käytännön menettelytapoja mm. CMMI mallin Measurement and Analysis prosessialueen sekä mallin geneeristen tavoitteiden toteutukseen

1. päivä

 1. Johdanto

 2. Ohjelmistokehityksen mittaus,

 3. Mittaamisteoria

 4. Mittaaminen ja ennustaminen

 5.  Empiirinen tutkimus

 6. Mittaustieto ja sen keruu,

 7. Mittaustiedon analysointi

 8. Ohjelmistotuotteen sisäiset ja ulkoiset attribuutit

 9. Resurssien mittaaminen

2. päivä

 1. Tavoiteorientoitunut mittaaminen - miksi?

 2. GQM perusperiaatteet 

 3. GQM elementit; GQM tavoitteet ja  kysymykset, mallit, mittarit

 4. GQM suunnitelman tekeminen ja toteuttaminen

 5. Tietojen analysointi

 6. Analyysin tulosten esitys ja keskustelu

 7. Mittaamisen roolit

 8. GQM prosessi; suunnittelu, toteutus ja analyysi

 9. GQM:n onnistumistekijät

Kurssi sisältää käytännön harjoituksia.

 Kohderyhmä: laadunhallinasta ja laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt, johtohenkilöt, projektipäälliköt, tuotekehityksen ammattilaiset, laatuihmiset, prosessien kehittäjät

Kouluttaja: Markku Oivo

Email:  Etunimi.Sukunimi@K2QualityPartners.com

Puh. 050 - 409 2332


Ilmoittautumiset:

Jätä nimesi, yhteystietosi ja laskutusosoite joko 
sähköpostilla registration (at) K2QualityPartners.com
tai puhelimitse 050 - 439 0346